Vrije modemkeuze

De ACM heeft in 2021 de ‘Beleidsregel handhaving besluit eindapparaten’ gepubliceerd. De ACM wil hiermee vrije apparatuur keuze voor eindgebruikers bewerkstelligen. Het gaat om eigen apparatuur welke rechtstreeks op het netwerkaansluitpunt kan worden aangesloten. Dat is bij glasvezelaansluitingen het glasvezelaansluitpunt, ook wel FTU genoemd, waarop de glasvezelverbinding is afgemonteerd op de eindgebruikerslocatie. TriNed maakt voor haar dienstverlening gebruik van verschillende technieken. Op trined.nl/vrije-modemkeuze kun je meer informatie over de ondersteuning van de Vrije modemkeuze door TriNed vinden.

Digitale televisie

Deze instellingen zijn voor aansluitingen met digitale televisie van TriNed.

Type
DVB-C

Frequentie
304.000 kHz of 304.00 MHz

Netwerk ID
1000 of 01000 voor gebruik zonder smartcard
2000 of 02000 voor gebruik met smartcard

Modulatie
256 QAM

Symboolsnelheid
6.875 kbps

Internet

DNS-servers

Primaire DNS-server
45.145.108.108

Secondaire DNS-server
45.145.109.109

Inkomende email

Email inkomende email: inkomende POP3-server
De inkomende emailserver van TriNed is pop3.trined.nl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van poort 110. Bij het gebruik van de POP3-server dient er gebruik gemaakt te worden van authenticatie met het volledige e-mailadres als gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. Er is geen SSL/TLS (beveiligde verbinding) vereist voor de verbinding met deze e-mailserver.

IMAP-toegang
Indien er gebruikt gemaakt wordt van IMAP-toegang dan adviseren wij om als server smartermail.trined.nl te gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van poort 143. Deze server kan ook gebruikt worden als uitgaande e-mailserver indien er ook gebruik gemaakt wordt van authenticatie. Er is geen SSL/TLS (beveiligde verbinding) vereist voor de verbinding met deze e-mailserver.

Webmail
De webmailtoegang is beschikbaar via smartermail.trined.nl.

Uitgaande email

Uitgaande email: uitgaande SMTP-server
De uitgaande emailserver van TriNed is smtp.trined.nl. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van poort 25. Bij gebruik van de SMTP-server dient geen gebruik gemaakt te worden van authenticatie of logingegevens. Wij controleren de toegang op basis van IP-adres. Er is geen SSL/TLS (beveiligde verbinding) vereist voor de verbinding met deze e-mailserver.

Uitgaande SMTP-server met authenticatie
Bij gebruik van POP3 of IMAP wanneer jouw e-mailprogramma (zoals Office 2016 en nieuwer) verplichten om gebruik te maken van authenticatie bij de uitgaande mailserver, dan kan de uitgaande mailserver ‘smartermail.trined.nl’ gebruikt worden. Hiervoor dient authenticatie aan te staan en wordt er gebruik gemaakt van poort 25.

SPF-record
Bij gebruik van smtp.trined.nl kan het het SPF-record spf.smtp.trined.nl gebruikt worden. Een voorbeeld van het te gebruiken SPF-record is dan: ‘v=spf1 a:spf.smtp.trined.nl -all’.

Limieten
De uitgaande SMTP-servers van TriNed zijn voorzien van virus- en spamfiltering. Bij een blokkade door de virus- en/of spamfilter wordt er altijd een foutmelding weergegeven. Of direct tijdens het verzonden van de betreffende email of via een automatische email naar de verzender. Tevens zijn de SMTP-servers van TriNed voorzien van een verzendlimiet. Bij een regulier abonnement voor consumenten is een limiet van maximaal 500 e-mailontvangers per dag van toepassing. Bij een zakelijk abonnement is dit een limiet van maximaal 2.500 e-mailontvangers per dag.